İşletme Müdürü Nejla UZUN

İşletme Müdürü Nejla UZUN

Adı Soyadı: NEJLA UZUN

Doğum Tarihi: 25 MART 1986 

Öğrenim Durumu:

Derece 

Bölüm/Program

Üniversite 

Yıl 

Lisans

(Okul ikincisi)

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu

İstanbul Üniversitesi

2005-2009

Yüksek Lisans

Fizyoterapi Rehabilitasyon Programı

Marmara Üniversitesi

2011-2015

Doktora

Fizyoterapi Rehabilitasyon Programı

İstanbul Üniversitesi

2016-devam ediyor

 

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı:

“Obstetrik Brakial Pleksus Palsi’li Çocuklarda Denge Etkileniminin Belirlenmesi” 

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Zübeyir SARI

Görevler: 

Görev Unvanı 

Görev Yeri

Yıl 

Fizyoterapist 

Koçak Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

2009-2010

Fizyoterapist

Yıldız Çocuk Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

2010-2014

Uz.Fizyoterapist

Dilbade Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

2014-devam ediyor

 

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler: 

-Türkiye Fizyoterapistler Derneği

-Çocuk Fizyoterapistleri Derneği

-İstanbul Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Mezun ve Mensup

Fizyoterapistler Derneği

 

Projeler:

 

“Obstetrik Brakial Pleksus Palsili Çocuklarda Denge Etkileniminin Belirlenmesi” Yüksek Lisans Tez Projesi-BAPKO Projesi- Kabul Kapandı (ARAŞTIRMACI) 2015

“Çocuklarda Üst Ekstremite Rehabilitasyonunda Leap Motion Sensörü Yardımı ile Yapılan Egzersizlerin Etkinliğinin Araştırılması” Tubitak 3001 projesi-Proje Kapandı  (BURSİYER) 2016

 

ESERLER LİSTESİ

A- ULUSLARARASI YAYIN ve ETKİNLİKLER

A8 SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamı dışındaki

 

A8a Uluslararası hakemli dergilerdeki yayınlar  

 

A8a1. N. UZUN, Y. ŞAHBAZ, E. TARAKCI. “Yaşlılarda düşme risk faktörleri ve koruyucu rehabilitasyon yaklaşımları” Derleme- HSP- Yayın Aşamasında

 

A12b Tam metni ya da özeti yayınlanan poster

 

A12b1. N. Uzun, D. Tarakcı, S.N. Baydogan, E. Tarakcı. “The relationship between spasticity, motor functions and functional abilities in children with cerebral palsy.” 24th Annual Meeting of European Academy of Childhood Disability May 2012. Istanbul, Turkey. 

A12b2. N.Uzun, S.N. Arman, D. Tarakcı, E. Tarakcı. “The effects of dynamic lumbar stabilization exercises on low back pain, functional disability and depression in mother with disabled children”. Annual European Congress of Rheumatology EULAR 2015, Roma, Italy.

B- ULUSAL YAYIN ve ETKİNLİKLER 

B6 Ulusal ve uluslararası katılımlı bilimsel toplantılarda 

 

B6a Sözlü sunulan ve tam metni ya da özeti yayınlanan bildiri 

 

B6a1. N. Uzun, E. Tarakcı, F. Tütüncüoğlu. “Bel ağrısı yaşayan engelli çocuğa sahip annelerde egzersizin ağrı ve depresyon üzerine etkisinin incelenmesi.” 2. Ulusal pediatrik rehabilitasyon kongresi, 8-9 Ekim 2011;270. 

 

B6a2. N. Uzun, Z. Sarı, D. Tarakcı, S.U. Yurdalan. “Obstetrik brakial pleksus palsili çocuklarda denge ve propriyosepsiyon etkilenimi.” VIII. Ulusal Spor Fizyoterapistleri Kongresi, 6-8 Kasım İstanbul, Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi 2015;26(3).   

 

B6a3. D.Tarakcı, E.Avcıl, N. Uzun, E. Tarakcı. “Serebral Palsi’li olgularda robotik rehabilitasyonun kas tonusu, motor performans ve denge parametrelerine etkisi: pilot Çalışma”. 4. Nörolojik Fizyoterapi Sempozyumu, 31 Mart-2 Nisan 2016, Denizli.

 

B6b Tam metni ya da özeti yayınlanan poster 

 

B6b1. E. Tarakcı, SN. Baydogan, N Uzun, Çifter S. “Spor yapmanın bedensel engellilerin sosyalleşmesi üzerine etkisi.” XIII. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, Fizyoterapi Rehabilitasyon 2010, 21(3);184. 

 

B6b2. D. Tarakcı, N. Uzun, S.N. Baydoğan. “Larsen sendromu: klinik özellikleri ve olgu sunumu” XIII. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, Fizyoterapi Rehabilitasyon 2010, 21(3);233.

 

B6b3. F. Tütütncüoğlu, D. Tarakcı, N. Uzun. “Engelli Çocuğa Sahip Annelerin Ağrı, Depresyon ve Sakroiliak Disfonksiyonları ile Çocukların Özür Durumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.” 2. Ulusal Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi, Fizyoterapi Rehabilitasyon 22(3);279.

 

B6b4. S.N. Baydoğan, N. Uzun, E. Tarakcı “Spastik serebral palsili çocuklarda kaba motor fonksiyonların seviyesi ile fonksiyonel yetenekler arasındaki ilişki” XIV. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi, 26-28 Nisan 2012;56. 

 

B6b5. N. Uzun, F. Tütüncüoğlu, D. Tarakcı, E. Tarakcı, Z. Sarı “Tekstil işinde çalışanlarda işe bağlı kas-iskelet sistemi sorunları ve ergonomik risklerinin değerlendirilmesi.” XIV. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi, 26-28 Nisan 2012;83. 

 

B6b6. E. Tarakcı, E.Kurbaloğlu, N. Uzun. “Diparetik serebral palsili olgularda üst ekstremitelerin etkileniminin incelenmesi. 14. Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi”,15-18 Mayıs 2014 Bursa, İstanbul. El ve Mikrocerrahi Dergisi Ağustos 2013;2(2):97.

 

B6b7. B. Ersöz Hüseyinsinoğlu, N. UZUN, D. TARAKCI. “Obstetrik Brakial Pleksus Yaralanmalı Olgularda 2 Tip Kinesio Bantlama Tekniğinin Etkileri”, 14. Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, Bursa, 15-18 Mayıs 2014, ss.87-87.

 

B6b8. Y. Şahbaz, N. Uzun, E. Tarakcı. “Parkinson Hastalarinda Robotik Rehabilitasyon Kullanimi: Literatür Özeti.” 5. Nörolojik Fizyoterapi Sempozyumu, 13-14 Nisan 2017, İstanbul?

 

Eğitim ve Kurs Katılımları

 

Katıldığı Ulusal Kurslar

 

1. Çocuk Fizyoterapistleri Derneği NTD Bobath Semineri M.K.GÜNEL, F.BİLİR, H.STEINBECK 13-16 Mart 2010 İstanbul.

 

2. Kinesiology Taping with Pinotape SPT.Pt.Hakan A. ÖZTÜRK. Basic 2-3 Nisan 2011 İstanbul.

3. Kinesiology Taping with Pinotape SPT.Pt.Hakan A. ÖZTÜRK. Advance 28-29 Mayıs 2011 İstanbul.

4. Basic Motor Skills of Children with Down Syndrome Motor Development and Intervention. B.A.Bakker (PT). 17-19 Mart 2011 İstanbul  

 

5. Klinik Pilates Terapi 1 ve Klinik Top Egzersizleri, 2012 İstanbul.

 

6. Klinik Pilates Terapi 2 ve Klinik Pilates Terabant Egzersizleri, 2012 İstanbul.

 

7. Serebral Palsı’de Bobath/Nörogelişimsel Terapi Giriş/Introduction Kursu, 5-6 Mart 2016, İstanbul.

 Katıldığı Bilimsel Toplantılar

 Katıldığı Uluslararası Bilimsel Toplantılar

1. 18th European Pediatric Rheumatology Congress. 14-18 September 2011, Bruges, Belgium.

 

2. 24th Annual Meeting of European Academy of Childhood Disability May 2012. Istanbul, Turkey.

 

3. Annual European Congress of Rheumatology, EULAR 2015. 10-13 June 2015, Roma, Italy.

 

Katıldığı Ulusal Bilimsel Toplantılar

 

1. IV. Dumlupınar Fizyoterapi Seminerleri’ ve ‘1. Ulusal Fizyoterapi Öğrenci Sempozyumu’ 15-17 Mayıs 2008 Dumlupınar Üniversitesi – Kütahya.

 

2. XII. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu 6-9 Kasım. 2008 Eskişehir.

 

3. 2. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi. 14-16 Mayıs 2009, İzmir.

 

4. 1. Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi 8-10 Ekim 2009 İstanbul.

 

5. İstanbul Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, “Kısıtlayıcı Zorunlu Hareketli Tedavisi Semineri” (Constraint Induced Movement Therapy Eğitimi )– B. HÜSEYİNSİNOĞLU, A.R. ÖZDİNÇLER, 23 Şubat 2010, İstanbul.

 

6. 5. Uluslrarası Özürlüler Vakfı Kongre ve Sosyal Etkinlikleri. 28-30 Mayıs 2010, İstanbul.

 

7. XIII. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu 7-9 Ekim 2010, Hatay.

 

8. İstanbul Üniversitesi Fizyoterapi Günleri I - Farklı Yaş gruplarında Egzersiz Programlarının Planlanması. 25 Kasım 2010, İstanbul.

 

9. Kadın Sağlığı ve Fizyoterapi Sempozyumu, 8 Mart 2011, İstanbul.

 

10. İstanbul Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Mezun ve Mensup Fizyoterapistler Derneği, Doğumsal Brakial Pleksus ve Tortikolliste Güncel Yaklaşımlar 29 Mart 2011.

 

11. Uluslararası Katılımlı 6. Özürlüler Kongre ve Sosyal Etkinlikleri 2-3 Aralık 2011, İstanbul.

                          

12. 2. Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi 7-9 Ekim 2011, İstanbul.

 

13. İstanbul Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Mezun ve Mensup Fizyoterapistler Derneği, Komplementer klinik vaka değerlendirmesi. Suat DÜLGER 24 Mayıs 2011.

 

14. İstanbul Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Mezun ve Mensup Fizyoterapistler Derneği, “Pediatrik Rehabilitasyonda Duyusal Bütünleme Uygulamaları” Semineri, 22 Aralık 2011, İstanbul. 

 

15. XIV. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi 26-28 Nisan 2012, Ürgüp, Nevşehir.

 

16. Fizyoterapide güncel yaklaşımlar. Türkiye Fizyoterapistler Derneği İstanbul İl Temsilciliği Sempozyum 30 Mayıs 2012.

 

17. İstanbul Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Mezun ve Mensup Fizyoterapistler Derneği, “Romatolojik Hastalıklarda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yaklaşımları” Semineri, 26 ocak, 2012.

 

İletişim Formu

Fizyodem Tıp Merkezi Güvenlik Kodu

Fizyodem Tıp Merkezi

Orta Mah. Demirkapı Cad. No: 47  
Bayrampaşa / İSTANBUL
(0212) 646 66 66  
info@fizyodem.com.tr  

© 2023 Fizyodem Tıp Merkezi