Duyuru Detayı

BEL AĞRISI- PROF. DR. EMEL ÖZCAN

Duyuru Detay
18.12.2022


Bel ağrısı, hemen hemen hepimizin yaşammda en az bir kez karşılaştığı yaygın bir sorundur. Doktora başvuru ve işe gidememenin soğuk algınlığından sonraki ikinci en sık nedenidir. Genellikle orta yaşlarda görülür; kadın, erkek ve tüm yaş gruplarını etkiler.

Toplumda bel ağrısına verilen önem, sosyokültürel durumla yakından ilişkilidir. Endüstrileşmiş ülkelerde iş ortamındaki etkenlere bağlı olarak gelişen bel ağrısı çalışanların en önemli ve en pahalı sağlık sorunları arasındadır. Bu ülkelerde bel ağrısı ve bel ağrısına bağlı sakatlık, üretim kaybı, işe gidememe ve tazminat ödemeleri hızla artmaktadır. Maliyetteki bu hızlı artış ülkelerin ekonomisini de tehdit eden bir durumdur. Bel ağrısı yalnız ağır işlerde çalışanların sorunu değildir. Sıklığı daha az olmakla birlikte, uzun süreli oturarak çalışanlarda ve ofis çalışanlarında da görülür. Bel ağrısı bir hastalık değil, bir belirtidir ve çok çeşitli nedenleri vardır. En sık nedeni omurgamızın kötü duruş ve yanlış kullanılması sonucunda zorlanmasıdır. Ağrılı atakların büyük bir kısmı, %90’ı, yaklaşık bir ayda iyileşir. Ağrı uzun sürdüğünde tedavi güçleşir, günlük yaşamda ve iş ortamındaki hareketleri kısıtlayarak sakat bırakabilir. Ağrı yerleşirse, hareketleri kısıtlamanın yanında, depresyon gibi psikolojik rahatsızlıklara neden olabilir. Böylece sadece kendimizi değil, aile ve iş ilişkilerimizi ve tüm yaşamımızı olumsuz etkileyebilir. Oysa sağlıklı bir bele sahip olmak zor değildir. Belimizi, omurgamızı tanıyarak, günlük yaşam ve iş ortamında belimizi ve vücudumuzu doğru kullanarak davranışlarımızı değiştirmek ve bel ağrısından korunmak mümkündür.

Bu kitabın amacı; sizi belin yapısı, işlevleri, ağrının nedenleri, tedavisi ve belin korunması konusunda bilgilendirmek ve belinizin sorumluluğunu almanıza yardımcı olmaktır.

BEL AĞRISININ NEDENLERİ

Bel ağrısımn çok sayıda nedeni vardır. Bel ağrılarının çok büyük çoğunluğu, yaklaşık %95’i, belin mekanik nedenlerle zorlanması sonucu oluşur. Bunlar mekanik bel ağrısı olarak adlandırılır. Mekanik zorlanma, duruş bozukluğu, belin ve vücudun yanlış kullammı gibi nedenlerle kasların, disklerin ve eklemlerin zorlanmasıyla gelişir. Bu gruptaki hastalıkların seyri genellikle iyidir. Tanı ve tedavi yaklaşımları birbirine benzerlik gösterir.

Bel ağrılarının çok az bir kısmının nedeni ise iltihaplı hastalıklar, kemik hastahkları ve tümörler gibi ciddi hastalıklardır. Mekanik olmayan diğer nedenler olarak adlandırılan bu gruptaki hastalıklarda seyir genellikle iyi değildir ve tanı için ileri tetkik gereklidir. Her birinin tedavisi de farklıdır.

Mekanik bel ağrısı

Mekanik bel ağrısına en sık olarak neden olan hastalıklar şunlardır:

·       Kas ve bağların zorlanması

·       Bel fitığı (Disk kayması)

·       Kireçlenme (Spondiloz)

·       Omur kayması (Spondilolistesis)

·       Omurilik kanalının daralması (Spinal Stenoz)

·       Omurga eğrilmesi (Skolyoz)

Bel fıtığı ani tek bir hareketten ziyade tekrarlamalı hareketlerin etkisiyle oluşur. Öne eğilme, dönme ve ağır kaldırma gibi hareketlerin tekrar tekrar yapılmasıyla, diskler zorlanır ve yıpranır. Diskin ortasındaki çekirdek, etrafındaki koruyucu yapıdaki yarıklara ve çatlaklıklara doğru sızar ve disk bombeleşir. Bu durum bel fıtığı başlangıcı olarak değerlendirilir. Daha ileri aşamada ise bombeleşen kısım fıtıklaşır ve bel fıtığı gelişir. Bazen çekirdek çevresindeki koruyucu kısım da yırtılır. Bu, disk yırtılması olarak adlandırılır. Çekirdeğin yer değiştirmesi sıklıkla omurganın öne eğilme hareketi sırasında arkaya doğru olur. Fıtıklaşan kısım yeterince büyükse, diskin yanındaki bacağa giden siniri sıkıştırabilir. Bu durumda bel ağrısı yanında bacağa yayılan ağrı, karıncalanma, uyuşma ve güçsüzlük gibi yakınmalar olabilir. Bacağa giden sinirin sıkışmasıyla oluşan ağrı ‘siyatik ağrısı, siyatalji’ olarak adlandırılır.  ve yakınımlar çoğunlukla tedavi ile iyileşir ve tamamen kaybolur. Fakat disk bir kez hasar gördüğünde o kısım sürekli olarak zayıf kalır ve daha sonraki, küçücük zorlanmalardan kolayca etkilenir. Çok nadir olarak bel fıtığı omuriliği de etkileyerek bası yapabilir. Kauda ekina olarak adlandırılan bu durumda bacakta uyuşma, karıncalanma ve güçsüzlük görülmesinin yanında, idrar ve dışkılama kontrolü bozulabilir. Bu durumda acilen ameliyat gerekir.

 

 

                                                                                              

                                                                       

   PROF. DR. EMEL ÖZCAN’IN ÖZGEÇMİŞİ

 

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi 

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Emekli Öğretim Üyesi

Cep: 0 532 436 70 50

E-mail:ozcanem@gmail.com                    

 

İŞ DENEYİMLERİ

 

1975    yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 

1975-1976  yıllarında Rize Ardeşen SGK Sağlık Merkezinde pratisyen hekim,

1976-1985 yıllarında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalında  asistan, uzman ve yardımcı doçent, 

1985-2019 yıllarında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalında ve Algoloji Bilim dalında doçent ve profesör olarak görev yaptı.  

1983-1985 ve 2018-2019 yıllarında Akdeniz Üniversitesi ve İstanbul Üniveristesi Tıp Fakültesi’nde Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürüttü. 

2000-2001 yıllarında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Rehabilitasyon Hastanesi kuruluş koordinatörü olarak çalıştı. 

1994-1999yıllarında sahibi olduğu Fonksiyonel Rehabilitasyon Merkezinin   direktörlüğünü yaptı. 

2.5 yılı ABD’de  olmak üzere yaklaşık 3.5 yıl süreyle Fransa, İngiltere ve Belçika’da çeşitli konularda klinik gözlemci ve araştırmacı olarak çalıştı.

Halen  FİZYODEM TIP MERKEZİ’NDE çalışmaktadır. 

 

Uzmanlık Alanları 

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon  Uzmanı

Algoloji ( Ağrı Tedavisi) Uzmanı

Proloterapist ve Akupunkturist olan Dr. Emel Özcan Akupuntur ve Proloterapi  konularında eğitimi ABD’nde almıştır ve  Sağlık Bakanlığı Uygulama Sertifikaları  sahibidir.

 

Başlıca ilgi ve araştırma alanları

·      Bel Fıtığı ve Bel Ağrıları

·      Boyun Fıtığı ve Boyun Ağrıları 

·      Bel Okulu ve Boyun Okulu ( Beli ve Boynu Omurgayı Koruma Eğitimi)

·      İşe bağlı Kas İskelet Hastalıkları

·      Ergonomi

·      Romatizmal Hastalıklar 

Ø    İltihaplı Hastalıklar

Ø    Kireçlenmeler

Ø    Yumuşak Doku Hastalıkları 

Ø    Fibromiyalji 

·      Post- Polio Hastalığı (Çocuk Felci sonrası  geç dönemde etkiler )

·      İnme 

 

Uyguladığı Girişimsel Tedaviler

·      Omurga  enjeksiyonları  

·      Eklem ve eklem dışı yumuşak doku enjeksiyonları 

·      Proloterapi   ( rejeneratif tedavi- kas iskelet sistemindeki yapıları yenileyici tedavi )

·      Nöral Proloterapi (Perinöral enjeksiyon tedavisi )   

·      Akupunktur

·      Kuru iğneleme 

·      PRP 

 

EĞİTİM VE AKADEMİK POZİSYONLAR

1990          Profesör   İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

1985           Doçent  Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD 

1980                 Uzman Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı (Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi kadrosunda)

1975                 Doktor  Ankara Üniversitesi  Tıp Fakültesi

1969                 Lise   İzmir Kız Lisesi.

 

YURT DIŞI EĞİTİMİ DENEYİMLERİ

2.5 yılı ABD’nde olmak üzere yaklaşık 3.5 yıl süreyle  Belçika, Fransa ve İngiltere ve  Holanda’da  çeşitli  kurumlarda    eğitim ve araştırmalara katıldı.  

2016  ABD Proloterapi Kursuna katılma

2014  ABD Proloterapi Kursuna katılma 

2007 ABD Ergonomi Kursuna katılma

2004  ABD Ergonomi Kursuna katılma 

2002  Hollanda Omurga ve Eklem  Hastalıkları konusunda  çalışma 

1994  ABD  Kas Sinir Hastalıkları ve  Post- Polio  Araştırmalarına katılma  

1993  ABD Bel ağrısı, Özel egzersiz programları,Dinamik Stabilizasyon Egzersizleri, İşe Bağlı Kas İskelet Hastalıkları, Ağrı Tedavisi, Akupunkur ve İnme Kliniklerinde çalışma  

1989   İngiltere Romatizmal Hastalıklar  ve Bel Okulu konularında  çalışma 

1986   Fransa  Omurga Enjeksiyonları ve Manuel Tedaviler konusunda çalışma 

 

1983  Fransa  İltihaplı Romatizmal Hastalıklar ve enjeksiyonlar konusunda çalışma 

1982 Belçika  Fizik Tedavi Rehabilitasyon uygulamaları  ve Felç rehabilitasyonu konularında çalışma 

 

BURSLAR

1982    Belçika Hükümeti Bursu

1983    Fransız Hükümeti Bursu

 

YABANCI DİLLER   

İngilizce, Fransızca

BİLİMSEL  YAYINLAR VE SUNUMLAR 

Yaklaşık 200 adet uluslararası ve ulusal dergilerde  yayınlanmış ve sunulmuş çalışma 

Bel ağrısı ve romatizmal hastalıklar konularında kitap editörlüğü ve bölüm yazarlığı 

 Ve toplantılarda  

 

BAŞLICA MESLEKİ- SOSYAL   ÇALIŞMALARI 

 

1998   Union European Medical Specialists,  ( Avrupa Uzman Hekimler Birliği)  )Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimler Temsilcisi 

2002     Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Yeterlilik Kurulu  Kurucu Üyesi

2010     Avrupa Birliği Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uygulama Sertifikasyonu

2010    Fit  For Work, İngiltere Work Foundation, Türkiye’de Kas iskelet Hastalıkları ve Türk İş Gücü Pazarı, Türkiye Danışmanı

2012    AHFE (   Applied Human Factor Ergonomics) Uyulamalı İnsan Faktörleri Ergonomisi  Kongreleri Bilimsel Danışmanı 

2012     Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon  Derneği Kas İskelet Hastalıkları ve Ergonomi Çalışma Gurubu Başkanı 

2014    IEA ( International Ergonomics Association ) Uluslar Arası Ergonomi Birliği İşe Bağlı Kas İskelet Hastalıkları  Türkiye Temsilcisi  

2015Sağlık Bakanlığı Proloterapi  Bilimsel Komite Üyesi

2018     Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon  Derneği Proloterapi Çalışma Gurubu Başkanı 

 

SOSYAL EĞİTİM ÇALIŞMALARI 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının, üniversitelerin ve meslek derneklerinin düzenlediği kongrelerde ve toplantılarda, işveren  ve işçi sendikalarının ve sivil toplum kuruluşlarının organize ettiği toplantılarda, kamuda ve özel sektörde çeşitli alanlarda İşe Bağlı Kas İskelet Hastalıkları ve   Ergonomi  konusunda eğitimler verme ve Ergonomi İyileştirme  Programları oluşturma

Belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği toplantılarda bel, boyun ağrısı ve kas iskelet hastalıklarında korunma konusunda bilgilendirme ve  hastalık bilgilendirme kitapçıları hazırlama  

 

 

                   

 

 

 

İletişim Formu

Fizyodem Tıp Merkezi Güvenlik Kodu

Fizyodem Tıp Merkezi

Orta Mah. Demirkapı Cad. No: 47  
Bayrampaşa / İSTANBUL
(0212) 646 66 66  
info@fizyodem.com.tr  

© 2023 Fizyodem Tıp Merkezi